วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551

แนะนำตัว

นาย สุวนันท์ อินตา
รหัสนักศึกษา 52112240105
โปรแกรมวิชา ออกแบผลิตภัณฑ์และอุสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 1.58
จบจากสตรีสิริเกศ

ไม่มีความคิดเห็น: